Kun haluat nostaa johtamiskapasiteettia ja parantaa elämänlaatua

Sinulta vaaditaan enemmän kuin koskaan. Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa ympäristössä menestyvät parhaiten ne, joilla on vahvojen johtamistaitojen lisäksi voimavarat kokonaisvaltaisesti tasapainossa. Nosta johtamiskapasiteettia ja paranna elämänlaatua meidän avullamme.

Juuri nyt, keskellä radikaalia johtamisympäristön ja työn tekemisen murrosta, johtamisen menestystekijöiksi nousevat yhä vahvemmin vuorovaikutus, empatia ja tunnetaidot sekä omasta ja organisaation jaksamisesta huolehtiminen.

Yhdistämme kanssasi aiemmat ja nykyiset kehittymisen ohjelmasi vaikuttavaksi henkilökohtaiseksi kokonaisuudeksi.

EVOLV -valmennusohjelma

E

1. Tarpeen kirkastus

Asiakastarpeen määritys EVOLV -coach tiimin tuella. Tuloksena kirkastettu projektitavoite.

C

2. Toteusohjelman määritys

Kokonaisvaltaisella nykytilaselvityksellä löydetään ja priorisoidaan valmennusohjelma sisällöt.

B

4. Jatkoluotaus

Varmistetaan yhdessä valmennettavan kanssa toteutusohjelman vaikuttavuus ja selvitetään mahdolliset seuraavat valmennustarpeet.

D

3. Teot ja valmennus

Kirkastus -ja luotausvaiheiden toteutustavoitteiden toteutusohjelma. EVOLV valmennustiimi coachaa valmennettavaa rinnalla kävellen tavoitteellisesti.

D

3. Teot ja valmennus

Kirkastus -ja luotausvaiheiden toteutustavoitteiden toteutusohjelma. EVOLV valmennustiimi coachaa valmennettavaa rinnalla kävellen tavoitteellisesti.

B

4. Jatkoluotaus

Varmistetaan yhdessä valmennettavan kanssa toteutusohjelman vaikuttavuus ja selvitetään mahdolliset seuraavat valmennustarpeet.

Kirkastetut tavoitteet, kohdennettava valmennus, todennettava vaikuttavuus ja kestävät tulokset

Yhdistämme johtamisen ja hyvinvoinnin erikoisosaamisen kokonaisvaltaiseen palveluun tämän päivän johtajille.

Autamme menestymään työelämässä ja elämään kaikin tavoin merkityksellistä elämää. Palvelumme perustuvat vahvaan ja laaja-alaiseen osaamiseen, ainutlaatuiseen Evolv Leadership Diamond™ -menetelmään, testattuihin työkaluihin ja viimeisimpään tutkimustietoon.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tarjoamme ensimmäisenä Suomessa kokonaisvaltaista yritysjohdon kehittämistä ja valmennusta. Hyödynnämme työssämme uusinta tutkimustietoa sekä varmistamme kehityksen suunnan ja tulokset luotettavan mittaamisen ja data-analytiikan avulla.

Me olemme johdon kokonaisvaltaisen  kehittämisen, mittaamisen ja seurannan huippuasiantuntijoita. Saat meistä rinnallakävelijän, sparraavan valmentaja-coachin. Olemme sinun EVOLV Leadership Diamond™ tiimisi.

Usein kysyttyä

Miten EVOLV auttaa, mitä EVOLV tuottaa, mikä ongelma poistuu?

Autamme menestymään liike-elämässä ja elämään merkityksellistä elämää. Räätälöimme henkilökohtaiset keinot kokonaisvaltaisesti kestävään itsesi johtamiseen, joka mahdollistaa johtajakapasiteettisi paremman hyödyntämisen sekä hyvän elämän laadun. Koko muutosprosessin ajan tukenasi on ainutlaatuinen ryhmä huippuasiantuntijoita, jotka ovat intohimoisesti sitoutuneet auttamaan.

Miten EVOLV ohjelmien vaikuttavuus?

Käytössämme ovat eri osa-alueiden korkealuokkaiset menetelmät ja mittaristot.

 

  • EVOLV Arvokirkastus – Omien arvojen ja yhteisön arvojen syväselvitys
  • SHL/OPQ – Johtamistyylit- ja motivaattorit
  • Work Place Big Five Profile – Työpersoonallisuuden piirteet
  • MBI Maslach Burnout Inventory – Työssä jaksaminen ja sitoutuminen
  • Firstbeat – Kuormittuminen ja palautuminen
  • Hyvinvointinavigaattori – Ruokailu-, liikunta-, ja unitottumus
  • Tunnebarometri – Holistisen vaikuttavuuden ja osa-alueiden seuranta
Raportoiko EVOLV työnantajalleni suoriutumisestani?

Valmennukseen kuuluvien ja asiantuntijoiden välinen suhde on aina ehdottoman luottamuksellinen, mitään tästä ei raportoida ulkopuolisille. Tavoitteiden asettamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta voidaan etukäteen sovittaessa raportoida.

Millaisia EVOLV-valmennusohjelmia on tarjolla ja kuinka paljon minun tulee varata niihin aikaa saavuttaakseni asetetut tavoitteet?

EVOLV-palvelut räätälöidään aina tarvelähtöisesti. Ohjelmat alkavat aina Luotaus-vaiheella, jonka toteuttaminen edellyttää noin neljän tunnin työpanosta. Teot ja Valmennus-vaihe alkaa Luotaus vaiheen tuloksena asetettujen tavoitteiden päättämisellä. Tavoitteet määrittävät Teot ja Valmennus-vaiheen keston. Tyypillisiä ovat kolmen, kuuden, yhdeksän ja kahdentoista kuukauden ohjelmat. Valmennusohjelman valmistuttua toteutetaan aina Jatkoluotaus, jolla varmistutaan vaikuttavuudesta sekä asetetaan seuraavat tavoitteet.
Yksilövalmennuksien kesto:

  • Diamond Focus – 1 tavoite, 3 kk
  • Diamond Shape – 2 tavoitetta, 6 kk
  • Diamond Crystal – 3 tavoitetta, 9 kk

Tiimivalmennuksien kesto:

Diamond Combi – 1-2 tiimitavoitetta, 1-2 henkilötavoitetta, n.6 kk

Mitä EVOLV tarjoaa valmennusohjelmien lisäksi?

Osa EVOLV-palvelua on moderni EVOLV Diamond Appi, mobiili valmennusohjelma, jatkuvaan vuorovaikutteiseen ja läsnäolevaan vaikuttavuuteen.

Ketkä voivat osallistua EVOLV-valmennusohjelmiin?

Ohjelmista hyötyvät kaikki, niin yksilöt kuin ryhmät. Johtajat, esihenkilöt, asiantuntijat ja kaikki yrityksen avainhenkilöt saavat merkittävää apua räätälöidyistä EVOLV- valmennusohjelmista.

Mitä tarkoittaa, että EVOLV-valmennusohjelma on kokonaisvaltainen?

Kokonaisvaltaisuus eli holistisuus on EVOLV-lähestymistapa, jossa eri osa alueiden vaikutukset yksin ja yhdessä tuottavat huipputulokset. EVOLV-timantti kattaa kokonaisvaltaisesti neljän eri osa alueen kokonaisuuden. Tarvelähtöisesti räätälöitynä kokonaisvaltaisuudesta tiivistetään tehokkaat valmennusohjelmat.

Mitä EVOLV-valmennusohjelmalla saavutetaan?

Palvelumme tukevat kestävää jaksamista ja johtamista yhdistämällä yksilön arvot, psyykkiset- ja fyysiset voimavarat sekä johtamistaidot. Tämän seurauksena positiiviset vaikutukset ulottuvat yksilöstä tiimeihin ja koko organisaatioon.

Voiko EVOLV ohjelmaa jatkaa myöhemmin?

Kyllä, ohjelmaa voi ja usein myös jatketaan joko saman tien tai lähitulevaisuudessa. Koska muutos on jatkuva prosessi elämässä, EVOLV pyrkii tukemaan tätä matkaa pitkäkestoisesti tarjoamalla luotettavia, kestäviä ja jatkuvasti ja tarvelähtöisesti kehittyviä palveluita.

Meihin luottavat mm.

Rakennusalan konserni – avainjohtajien ryhmäkohtainen valmennusohjelma

Kuljetusalan konserni – liiketoimintayksikön johtoryhmän kehittämisohjelma

Energiayhtiö – yhtiön johtoryhmän kehittämisohjelma

Kansallinen kuntosaliketju – toimitusjohtajan yksilövalmennusohjelma

Metsäteollisuuden konserni – strategisen hankkeen avainjohtajien jatkovalmennus

Kaupan alan konserni – konsernin johtoryhmän jäsenen yksilövalmennusohjelma

Kaupan alan yhtiö – yhtiön johtoryhmän valmennus

Finanssi- ja vakuutusalan konserni – avainjohtajien yksilövalmennusohjelma

Finanssi- ja vakuutusalan konserni – yhtiön funktiojohtoryhmän valmennusohjelma