Hyvinvoiva johtaa paremmin omaa elämäänsä … ja toisten toimintaa 

Tällä hetkellä puhutaan paljon ihmisen, henkilön, johtajan, työntekijän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kokonaisvaltainen hyvinvointi – niin mitä se on?

Nyt haluaisin avata omia näkemyksiäni siitä, mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi on ja mitä siihen minulla kuuluu tai no voitaisiin olettaa kuuluvan. Minua itseäni sekä kaikkea tekemistäni tulisi tarkastella monesta suunnasta puhuttaessa kokonaisvaltaisuudesta, siihen ei riitä ravinto, lepo ja liike tai toiminta.

Ajattelen, että arvot johtavat tekemistä, toimintaa, ajatuksia, valintoja…kaikkea. Tarkastellessani omaa kokonaishyvinvointiani aloitan tarkastelun omista arvoistani. Mitkä ovat minulle tärkeät arvot? Mitkä arvot johtavat valintojani ja toimintaani? Toiminko arvojeni mukaisesti? Jos en, niin mitä voisin muuttaa, jotta asiat olisivat jo perustaltaan paremmin? Vasta kun omat arvoni ovat selvillä voin miettiä jatkoksi muita osatekijöitä. Nämä kokonaisvaltaisuuden osatekijät voidaan jakaa mielestäni psyykkisiin ja fysiologisiin voimavaroihin.

Psyykkisistä voimavaroista puhumme yleisesti henkisenä jaksamisena sekä henkisenä hyvinvointina. Niihin kuuluu ominaisuuksia ja taitoja, joita tarvitaan oman mielen tunnistamiseen, johtamiseen, mielen joustamiseen ja sopeutumiskykyyn. Nämä ovat keskeinen osa toimintaamme ja toimintakykyämme. Nämä ovat osa omaa palautumiskykyäni kohtaamissani vastoinkäymisissä. Tärkeänä voimavaraosana ovat myös ongelmanratkaisutaidot. Ajattelen, että psyykkiset voimavarat ovat mielen polttoainetta ja ne tuovat elämään suurta iloa ja valoa.

Fysiologisia voimavarojani ovat ja niitä vahvistavat liikunta, ravinto, uni, lepo sekä palautuminen arjessa työ lomassa ja vapaa-ajalla. Liike on lääke niin keholle kuin mielelle. Hyvän peruskunnon omaavana jaksan arjen ja työn sekä myös vapaa-ajan kuormitusta paremmin kuin heikommassa fyysisessä kunnossa oltuani. Parempikuntoisena on riskini sairastua mm. liikunta- ja tukielinsairauksiin selkeästi pienentynyt.

Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio, vähintään seitsemän tunnin yöunet, toiminnan tauotus tukevat vahvasti jaksamista, auttavat painonhallinnassa sekä vireystilan ylläpitämisessä ja tarpeellisessa palautumisessa.

Minusta tärkeintä on huomioida arjen mielekäs johtaminen!

Se, että sinä voit itsesi johtajana ja esihenkilönä kokonaisvaltaisesti hyvin on tärkeätä. Silloin sinulla on parhaat työkalut tarjota johtamispalvelua eteenpäin.

Minä ja me EVOLV-valmentaja-asiantuntijat huomioimme nämä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueet sekä yksilölliset johtamisesi haasteet.

16.1.2024 – EVOLV-tiimi / Johanna