Onko johtajan jaksaminen tabu?

Arkikokemus on, että johtajan pallilla olevien odotetaan olevan yli-ihmisiä. Myös he itse vähättelevät helposti omaa väsymystään. Ikään kuin johtajan psyyke ja fyysinen vointi olisi jotenkin muihin ihmislajin edustajiin verrattuna erilaista. Niinhän ei tietenkään ole.

Onko teidän johtajillenne tai sinulle johtamistehtävässä olevalle tuttua seuraavat ilmiöt?

 • Kotiväki huomauttelee henkisestä poissaolemisesta?
 • Ei ole aikaa muuhun kuin työhön?
 • Univaikeuksia tai jatkuvaa väsymystä?
 • Unohtuneet lounaat ja tauot?
 • Ärtyneisyyttä ja lyhyttä pinnaa?
 • Liiallista alkoholin käyttämistä?
 • Rentoutumisen vaikeutta?
 • Keskittymisvaikeuksia?
 • Päätöksenteon vaikeutta tai impulsiivisuutta?
 • Ahdistuneisuutta ja huolestuneisuutta?

Jos tunnet, että yllä olevasta listasta moni asia osuu ja uppoaa, on syytä pysähtyä tarkastelemaan, mistä on kyse. Mitä sinulle / teille tällä hetkellä ihan oikeasti kuuluu?

Johtajan uupuminen ei ole vain yksilön asia. Johtaja näyttää jatkuvasti esimerkkiä johdettavilleen: ”Näin meidän yrityksessä tulee töitä tehdä”.

Johtaja tekee 16 tuntista työpäivää ja on aina tavoitettavissa. Johtaja ei ehdi pitää lomia, lounastauoista puhumattakaan. Sairaanakin johtaja tekee töitä eikä malta levätä.

Millaisen mallin hän antaa johdettavilleen? Usein coachingtapaamissa käy ilmi, että johtaja ei pidä omasta jaksamisestaan huolta ja sanoo, ettei hän silti muilta vaadi samaa.  Vanha totuus kuitenkin on, että uskomme enemmän tekoja kuin sanoja. Johtaja on malli muille, halusi sitä tai ei.

Johtajan uupuminen näkyy myös organisaatiossa laajemmin. Tunteet ja toimintatavat tarttuvat helposti. Valitettavasti yrityksen erilaissa tunnusluvuissa ja ilmiöissä näkyy liiallinen kuorma, jos sen annetaan jatkua pitkään. Viime kädessä se näkyy myös yrityksen tuloksessa.

 • Yrityksessä on paljon sairauslomia uupumuksen, ahdistuneisuuden ja masennuksen vuoksi
 • Vaihtuvuus on runsasta: Jatkuva rekrytointi ja perehdyttäminen vievät aikaa ja rahaa
 • Tulee paljon virheitä: vääriä päätöksiä, huolimatonta tekemistä, laatu kärsii
 • Ajankäyttö ja työn suunnitelmallisuus kärsivät: energia menee vääriin asioihin
 • Innovointiin ja kehittämiseen ei riitä voimavaroja
 • Työyhteisössä tulee ristiriitoja ja konflikteja, jotka syövät hyvää ilmapiiriä
 • Yrityksen työnantajakuva heikkenee: osaavan työvoiman saaminen vaikeutuu
 • Yrityksen asiakaskokemus heikkenee ja asiakkaat valitsevat kilpailijan

Onneksi apua tilanteeseen on saatavilla. EVOLVin kokonaisvaltainen valmennus mahdollistaa kullekin asiakkaalle yksilöllisen ja räätälöidyn muutosmatkan, jossa EVOLVin osaavat asiantuntijat kulkevat rinnalla.

Valmennuksessa keskitytään niihin haasteisiin, jotka juuri sinun hyvinvointiasi haastavat. Esimerkiksi

 • Omien arvojen mukainen toiminta työssä ja kotona
 • Terveellisten valintojen turvaaminen (uni, ravinto, liikunta)
 • Palautumisen merkityksen ymmärtäminen omalle hyvinvoinnille
 • Ajanhallinta oma energiataso huomioiden – sille on aikaa, mikä on tärkeää
 • Muutostarve omaan johtamistyyliin tai johtamistehtäviin

Ihminen (myös johtaja) on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. EVOLVin valmentajatiimi on monipuolinen joukko kokeneita asiantuntijoita, jotka mahdollistavat valmennuksen kokonaisvaltaisuuden.

21.11.2023 – EVOLV-tiimi / Kirsi