Kokonaisvaltainen menestys 1/3: Fyysinen kunto hyvinvoinnin perustana

Minusta fyysinen kunto ei ole vain yksittäinen hyvinvoinnin osa-alue, vaan se on perusta, jolle kokonaisvaltainen hyvinvointimme rakentuu. Tämä kokonaisvaltaisuus kattaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon, tuki- ja liikuntaelimistön kunnossapidon sekä motorisen kunnon. Kaikki nämä tärkeät kunnon osatekijät yhdessä varmistavat, että pysymme fyysisesti mahdollisimman toiminta- ja suorituskykyisinä läpi elämän. Hyvän fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen liikkumisella auttaa ennaltaehkäisemään, hoitamaan ja myös kuntouttamaan monia sairauksia sekä lisää merkittävästi elämänlaatuamme. 

Kuten hyvin tiedämme puutteellinen fyysinen kunto heikentää elämänlaatua ja vaikuttaa negatiivisesti niin jaksamiseen kuin aloitekykyisyyteenkin eri elämän osa-alueilla. Tästä syystä on hyvin tärkeätä, että meillä on vähintään perustavanlaatuinen taso kaikilla fyysisen kunnon osa-alueilla. Näin voimme jaksaa ja pysyä kunnossa pitkäkestoisesti. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta rakentaa kestävän pohjan kokonaisfysiikkamme, antaen meille voimavaroja ja suojaa elämän haasteita vastaan, olivat nämä sitten nopeammin väistyviä tai meitä pidempään kuormittavia tekijöitä. 

Omaa fyysistä kuntoa tulee aina vähintäänkin ylläpitää. Minusta jokainen meistä tarvitsee aerobisen liikkumisen lisäksi myös säännöllistä lihaskunto- ja voimahuoltoa siis luuston lujuutta, ylläpitävää ja vahvistavaa liikkumista. Tämä vahvistaa kehon liikehallintaa.  

Ylläpitämällä monipuolista liikettämme voimme pysyä hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa. Usein jo suhteellisen pienillä ja oikein suunnatuilla ponnistuksilla nostamme fyysistä kuntoa ja saamme moninaista hyötyä. 

Parhaimmillaan hyvä fyysinen kunto on johtajalle kilpailuetua tuova voimavaratekijä ja vähintään se on jokaiselle johtajalle välttämätön menestyksen perustekijä. Aivan samoin kuin jokaiselle ammatista riippumatta.  

On aivan selvää, että ennakoiva käytäntö eli aktiivinen liikkuva elämäntapa on mukavaa ja säästää aikaa, rahaa ja huolia, niin yksilöltä kuin organisaatiolta. Fyysisen kunnon ylläpitäminen on asia, jota ei voi delegoida tai ulkoistaa. Tarvittaessa rinnalla kävelevä valmennus ja sparraus on monelle suureksi hyödyksi. Varmista siis itsellesi oikeanlainen ja jatkuva tekeminen kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissasi. 

12.2.2024 EVOLV-tiimi/Tero Knuutila