Kokonaisvaltainen menestys 3/3: Harjoittelu hyvinvoinnin perustana

Liikunnalla on merkittävä vaikutus ei ainoastaan fyysiseen, vaan myös henkiseen hyvinvointiin. Säännöllinen, mielekäs ja riittävän monipuolinen liikunta vie ajatukset mukanaan, tarjoten virkistystä kehon lisäksi myös mielelle. Monet huomaavat liikuntasession jälkeen, että työhön tai arkielämän stressiin liittyvät ajatukset ovat jääneet taka-alalle, mieli virkistynyt ja olo jopa uudestisyntyneen oloinen. 

Liikuntaharjoittelu voi tarjota uutta perspektiiviä ja ratkaisuja ongelmiin, sekä tukea muita hyvinvoinnin perustekijöitä, kuten terveellistä ruokavaliota ja säännöllistä unirytmiä. Hyvä kestävyyskunto, joka ylläpidetään monipuolisella liikunnalla, pitää yllä sekä kehon että mielen hyvinvointia, lisäten luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Tämä vahvistaa käsitystä, että liikunta on olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, tehden meistä paitsi fyysisesti myös henkisesti terveempiä ja onnellisempia ihmisiä. Psyykkinen resilienssimme vahvistuu. 

Hyvä kestävyyskunto syntyy ja säilyy parhaiten ympärivuotisella aerobisella liikkumisella, joka on tekijänsä sen hetkisen kuntotason mukaista, hauskaa ja monipuolista liikkumista eri ympäristöissä ja eri rasitustuntemuksilla. Harrastettaessa tällaista monipuolista säännöllistä kestävyyskuntoilua, pitää se kroppaa usein jo varsin hyvässä fyysisessä kunnossa. Myös mieli saa monenlaisia virikkeitä, mutta myös rauhaa työhön liittyviltä ajatuksilta, ja jopa tietynlainen luovuus ja ongelmanratkaisukyky saattavat lisääntyä. Harjoittelulla on siten merkittäviä positiivisia vaikutuksia myös mielelle ja arjen hallinnalle. 

Liikunta laittaa liikkeelle myös ns. hyvän mielen hormoneita, ja moni meistä voi ehkä todeta, kuten eräs hyvä johtajatuttavani: ”Kun liikun säännöllisesti, niin olen myös paljon mukavampi ja tehokkaampi ihminen niin kotona kuin töissä, ja itsekin tykkään itsestäni enemmän.” Tykkäätkö sinä itsestäsi enemmän vai vähemmän? 

12.3.2024 EVOLV-tiimi / Tero Knuutila