EVOLV Oy:n ja Vierumäen urheiluopiston yhteistyö johtaa perinteitä ja nykyaikaa yhdistäen menestykseen

Lauri ”Tahko” Pihkala on Suomen urheiluopiston perustaja. Hänen ajatuksensa sopivat edelleen ohjeeksi moneen asiaan. Oikein sovellettuna näitä ajatuksia voi soveltaa myös EVOLV-valmennusohjelmissa. Vierumäellä toimivan Suomen urheiluopiston kanssa tehtävä yhteistyö antaa EVOLVin toiminnalle laadukkaan ja virikkeisen ”kotipesän”erilaisten koulutusten yhteydessä.

Tahko Pihkala, tunnettu suomalainen urheiluvaikuttaja ja pesäpallon keksijä, jätti jälkeensä oppeja, jotka ovat relevantteja myös nykyihmiselle ja yritysjohtajalle. Hänen ajatuksensa ja toimintatapansa voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä johtajuudesta, tiimityöstä ja innovoinnista.

Tässä muutamia Pihkalan oppeja:

 1. Innovaatio ja luovuus:
  • Pihkala kehitti pesäpallon yhdistämällä erilaisia pelielementtejä. Yritysjohtajat voivat ottaa tästä oppia arvostamalla innovatiivista ajattelua ja rohkaisemalla luovuutta organisaatiossa. Uusien ideoiden ja toimintatapojen kokeileminen voi johtaa merkittäviin läpimurtoihin.
 2. Tiimityö ja yhteistyö:
  • Joukkuelajit vaativat saumatonta yhteistyötä ja kommunikointia. Nykyihmisille ja johtajille tämä korostaa tiimityön merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvin toimiva tiimi, jossa kaikki jäsenet työskentelevät yhteisen päämäärän eteen, on avain menestykseen.
 3. Järjestelmällisyys ja suunnittelu:
  • Pihkala oli järjestelmällinen ja suunnitelmallinen toiminnassaan. Tämä opetus on arvokas nykyihmisille ja johtajille: huolellinen suunnittelu ja organisaation järjestelmällisyys auttavat saavuttamaan tavoitteet tehokkaammin.
 4. Kestävyys ja pitkäjänteisyys:
  • Urheilussa, kuten elämässäkin, menestys vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä. Pihkala korosti harjoittelun ja kovan työn merkitystä, mikä pätee myös nykyajan työelämässä. Johtajille tämä tarkoittaa sitoutumista pitkäaikaisiin tavoitteisiin ja kestävyysajatteluun.
 5. Terveys ja hyvinvointi:
  • Pihkala oli myös tunnettu terveysliikunnan puolestapuhuja. Nykyihmisille ja yritysjohtajille tämä korostaa fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin merkitystä. Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on tuottavampi ja innovatiivisempi.
 6. Paikallisuus ja yhteisöllisyys:
  • Pesäpallo on syvästi juurtunut suomalaiseen kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen. Yritysjohtajat voivat oppia arvostamaan paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä, luomalla vahvoja yhteyksiä paikalliseen yhteisöön ja kulttuuriin.

Tahko Pihkalan perintö tarjoaa siis monia arvokkaita oppeja, jotka ovat ajankohtaisia myös nykyaikana. Innovatiivisuus, tiimityö, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, hyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat kaikki keskeisiä elementtejä, jotka voivat auttaa yritysjohtajia ja nykyihmisiä menestymään omilla aloillaan.

Terveisin Pekka