Viimeisin tieto johtajana menestymisestä.

Palvelumme pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon. Keräämme jatkuvasti dataa ja tietoa omien tutkimustemme kautta. Seuraamme myös tiiviisti johtamisen ja hyvinvoinnin trendejä ja tutkimustuloksia. Muodostamme keräämästämme tiedosta näkemyksiä, joita jaamme säännöllisesti asiakkaillemme.

Johtaminen on kestävyyslaji

3.5.2022 – Evolv Oy 

Johtajaa voi verrata kestävyyslajia harjoittavaan urheilijaan. Kestävyyslajissa menestyminen edellyttää huolellista valmistautumista ennen suoritusta, sen aikana ja sen jälkeen. Puolikuntoinen, energiavajeesta tai riittämättömästä palautumisesta kärsivä urheilija hyytyy matkan varrelle. Uskallammeko edes ajatella, mitä tapahtuu ja millaisia seurauksia on siitä, että organisaation ylin johto siirtyy päätöksestä toiseen vajaatehoisilla pattereilla varustettuna?

Lue lisää

Uusi normaali vaatii toimintatapamuutoksia johtamisessa

2.11.2020 – Evolv Oy 

Covid-19 pandemia on muuttanut johtamista dramaattisesti eikä paluuta vanhaan ole. Vastaavasti on muuttunut johtajan oma elämä. Etä- ja hybridijohtamisen ’aikakaudella’ tarvitaan yhä ketterämpää, vuorovaikutteisempaa ja valtuuttavampaa johtamismallia ja – kulttuuria, joita on osittain toteutettava uusin keinoin. Empatian merkitys korostuu entisestään. Jotta edellä mainituilla johtamisen osa-alueilla voi toimia menestyksellisesti, on johtajan pystyttävä huolehtimaan myös omasta hyvinvoinnistaan.

Lue lisää

Johtamisbarometrin tulokset – Johtaminen poikkeusoloissa ja uudessa normaalissa

2.7.2020 – Evolv Oy yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa

Johtamisbarometrin raportti ja tulokset ovat nyt luettavissa. Kartoitimme kesäkuun puolivälissä Taloustutkimuksen kanssa haastattelubarometrillä johtajien näkemyksiä johtamisen haasteista poikkeusoloissa ja ’uudessa normaalissa’. Johtajat arvioivat kuluneita kolmea kuukautta sekä vuotta eteenpäin. Barometrista nousi esille neljä mielenkiintoista johtopäätöstä.

Lue lisää

Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – Johtamistutkimus 2020 raportti

30.6.2020 – Evolv Oy yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa

Johtamistutkimus 2020 raporttimme nyt kokonaisuudessaan luettavissa. Kartoitimme kaksi kuukautta ennen koronaepidemian laajenemista ylimmän johdon menestystekijöitä ja johtajien näkemyksiä johtamisen haasteista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lue lisää

Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – johtamismenestyksen perustana vuorovaikutus, arvot ja eettisyys

24.6.2020 – Jaakko Norilo, Nina Kurola

Johtamistutkimuksemme 2020 toi esille, että johtamisessa korostuvat entisestään ihmisten johtaminen ja johtajan oma inhimillisyys, samoin visiojohtamisen. Lisäksi johtamisen menestystekijöiksi nousivat arvot, eettisyys sekä jatkuva itsensä kehittäminen.

Lue lisää

Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – liikunnalla on merkittävä vaikutus johtajan menestykseen

18.6.2020 – Minna Tervo, Nina Kurola

Johtamistutkimuksestamme 2020 selvisi, että mitä useammin johtaja harrastaa reipasta liikuntaa, sitä vähemmän hän kokee stressiä ja kuormitusta – ja sitä paremmin hän voi ja palautuu työstään. Suomalainen johtaja harrastaa liikuntaa vähintään kolmesti viikossa. Liikunnalla on merkittävä vaikutus johtajan toimintakykyyn.

Lue lisää

Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – joka neljäs johtaja epäilee jaksamistaan

4.6.2020 – Jaakko Norilo, Minna Tervo

Taloustutkimuksen kanssa tekemästämme Johtamistutkimuksesta 2020 selvisi, että 70 % johtajista kokee voivansa hyvin, mutta silti joka neljäs johtaja epäilee jaksamistaan. Lähes puolet johtajista on sitä mieltä, että johtoryhmässä tulisi nykyistä enemmän keskittyä myös psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, stressinhallinnan ja palautumisen kehittämiseen.

Lue lisää

Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – joka toinen nipistää palautumisesta ja levosta

20.5.2020 – Jaakko Norilo, Minna Tervo

Taloustutkimuksen kanssa tekemästämme Johtamistutkimuksesta 2020 kävi ilmi, että joka toinen johtaja nipistää palautumisesta ja levosta, ja vieläpä tietoisesti. Miksi? Vaikka tietävät jatkuvan töiden valumisen vapaa-ajalle vaikuttavan negatiivisesti sosiaalisiin suhteisiinsa, ja palautumisen kärsiessä myös johtamistyöhönsä. Moni kokee silti pystyvänsä hallitsemaan ajankäyttöään vapaa-aikanaan. Tulokset hämmentävät tältä osin.

Lue lisää

Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – puolet johtajista kokee jatkuvaa voimakasta stressiä

6.5.2020 – Nina Kurola, Minna Tervo

Taloustutkimuksen kanssa tekemästämme Johtamistutkimuksesta 2020 kävi ilmi, että lähes puolet johtajista kokee jatkuvaa voimakasta stressiä, eivätkä he koe palautuvansa työstään riittävästi. Stressi heijastuu suoraan johtamisen ydintehtäviin! Lisäksi se vaikuttaa johtajan terveyteen. Siksi stressin oireet on tunnistettava ja stressiä on pystyttävä hallitsemaan – yhtiötasolla se on osa kestävää kokonaisvaltaista johtamista, ja se on johtajan omaa ydinosaamista.

Lue lisää

Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – johtamistutkimuksen 2020 päähavainnot

23.4.2020 – Nina Kurola, Minna Tervo, Jaakko Norilo

Selvitimme, millaisia haasteita jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa suomalaiselle johtajalle ja päivittäiselle johtamistyölle. Ja millaisia vaatimuksia menestykseen kohdistuu johtamisen, elämänhallinnan, psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä arvojen näkökulmasta. Tulokset ovat juuri nyt ajankohtaisempia kuin koskaan!

Lue lisää

Hyvä johtaja myös nukkuu hyvin. Mutta miksi?

17.6.2019 — Pekko Vehviläinen

Yhä useammassa yrityksessä johtajan suorituskyky on tunnistettu tärkeäksi menestystekijäksi liiketoiminnalle. Olet varmaan lukenut sankaritarinoita johtajista, jotka nukkuvat ainoastaan 3-4 tuntia yössä, ja tekevät silti hirmutulosta organisaatiolleen…

Lue lisää

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi