Hyvä johtaja myös nukkuu hyvin. Mutta miksi?

Pekko Vehviläinen, Evolv Oy – toukokuu 2019

Yhä useammassa yrityksessä johtajan suorituskyky on tunnistettu tärkeäksi menestystekijäksi liiketoiminnalle.

Olet varmaan lukenut sankaritarinoita johtajista, jotka nukkuvat ainoastaan 3-4 tuntia yössä, ja tekevät silti hirmutulosta organisaatiolleen. Sillä mitä vähemmän johtaja nukkuu, sitä enemmän hän työskentelee, ja tekee samalla parempaa tulosta? Uskokoon ken haluaa.

Johtajan hyvinvointi, uni ja lepo mukaan lukien, on merkittävä tekijä liiketoiminnan menestykselle. Mutta mitä uni, tai sen puute, vaikuttaa johtamiseen? Tuoreimpien tutkimusten ansiosta tiedämme nyt enemmän.1

Kuinka univaje vaikuttaa johtajaan?

Levännyttä johtajaa kunnioitetaan enemmän, hän on motivoi tiiminsä paremmin, ja myös saa heidät nukkumaan hyvin. Ja päinvastoin.1


Väsynyt johtaja käyttäytyy huonosti

Eräässä tuoreessa tutkimuksesa2 mitattiin 40 johtajan unta ja heidän vuoro­vaikutustansa 120 alaiseen. Univajeiset johtajat koettiin kärsimättömimmiksi, ärsyttävämmiksi ja vihamielisimmeksi kuin levänneet johtajat. Tämä johti heikentyneisiin esimies-alaissuhteisiin. Heikentyneet suhteet eivät korjaantuneet edes ajan myötä. Lisäksi hälyttävää oli, että johtajat eivät edes itse tulleet tietoiseksi näistä muuttuneista suhteista.


Univajeinen johtaja ei ole mukaansatempaava

Eräässä toisessa tutkimuksessa3 88 johtajaa ja heidän alaisiaan pyydettiin havainnoimaan johtamista kahden viikon ajan. Tuloksista havaittiin, että huonosti nukkuvat johtajat käyttäytyivät seuraavana päivänä loukkaavasti tai töykeästi alaisiaan kohtaan. Tämä puolestaan etäännytti alaiset työstään ja johtajistaan. Tulos? Mitä väsyneempi johtaja, sen kärsivämpi tiimi.


Vähän nukkuva johtaja vie yöunet myös alaisiltaan

Johtajat, jotka eivät arvosta unta, vaikuttavat kielteisesti alaistensa tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Eräässä tutkimuksessa1 luotiin tilanteita, joissa johtajat viestivät alaisilleen, että nukkuminen ei ole tärkeää, ja että lepo on yliarvostettua. Tutkimuksessa havaittiin, että nämä viestit myös vaikuttivat heidän alaisiinsa. Unen merkitystä vähättelevien johtajien johdettavat nimittäin nukkuivat 25 minuuttia vähemmän kuin vertailu­ryhmä. Myös heidän unensa laatu heikkeni.


Kuinka johdan (ja nukun) paremmin?

Hyvään yöuneen vaikuttaa usea seikka kuten esim. edellisen yön uni, kuluneen päivän aktiivisuus ja liikunta, syödyt ateriat, stressitaso, perimä, nautitun alkoholin määrä ja nukkumis­ympäristö (makuuhuone).

Osallistumalla hyvinvointiohjelmaan tai valmennukseen saat tietoa siitä, miten voit vaikuttaa päivittäin hyvinvointiisi ja uneesi. Myös uusin teknologia auttaa: tekoälyä hyödyntävä ravintopäiväkirja, aktiivisuusranneke tai älykello ja unimittarit voivat olla hyödyllisiä apuvälineitä hyvinvoinnin kehittämiseen, varsinkin silloin, jos niiden tuottamaa tieto on ammattilaisen analysoimaa.

Tietoisuus omasta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä saa sinut huolehtimaan levostasi paremmin. Ja kun opit johtamaan itseäsi ja hyvinvointiasi, voit olla varma, että myös läheisesi ja organisaatiosi huomaavat eron!

‹ Takaisin juttulistaukseen


References

1Barnes, M. C. (September-October 2018). Sleep Well, Lead Better. Harvard Business Review. Harvard Business School Publishing. Haettu: https://hbr.org/2018/09/sleep-well-lead-better

2Guarana, C. L., Barnes, M.C. (July 2017). Lack of sleep and the development of leader-follower relationships over time. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 141. 57-73. Elsevier. Haettu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597815301254?via%3Dihub

3Barnes, C. M., Lucianetti, L., Bhave, D. B. & Christian, M. S. (03.11.2014). “You Wouldn’t Like Me When I’m Sleepy”: Leaders’ Sleep, Daily Abusive Supervision, and Work Unit Engagement. Academy of Management Journal. Vol. 58, No. 5. Academy of Management. Haettu: https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amj.2013.1063

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi