Johtamisbarometrin tulokset – Johtaminen poikkeusoloissa ja uudessa normaalissa

Evolv Oy yhdessä Taloustutkimuksen kanssa

Lataa raportti luettavaksesi nyt kokonaisuudessaan tästä:
EVOLV Johtamisbarometri 2020 – Johtaminen poikkeusoloissa

Raportin tiivistelmä

Kolme kuukautta koronapandemian laajenemisen jälkeen, kesäkuun puolivälissä, kartoitimme Taloustutkimuksen kanssa haastattelubarometrillä johtajien näkemyksiä johtamisen haasteista: Johtaminen poikkeusoloissa ja ’uudessa normaalissa’.

Haastatellut johtajat olivat siirtyneet alun kriisivaiheesta seuraavaan ja osin normaalimpaan johtamisen vaiheeseen. Johtajat arvioivat pyynnöstämme kuluneita kolmea kuukautta sekä vuotta eteenpäin.

Barometrituloksista nousi neljä johtopäätöstä:

  1. Johtamisen fokus muuttui hyvin nopeasti ja muutos jatkuu.
  2. Muutoksessa tarvitaan laajempi johtamisen keinovalikoima.
  3. Johtajat kokevat jaksaneensa hyvin ja luottavat tulevaisuuteen.
  4. Johtamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

‹ Takaisin juttulistaukseen

Tausta – Johtamisbarometrin ja pääkohderyhmä

Tutkimus toteutettiin 6/2020. Tutkimukseen pääkohderyhmänä olivat Suomen suurimpien yritysten johtohenkilöt. Kyselytutkimukseen vastasi 53 ja sen lisäksi tehtiin syvähaastatteluja.

Vastaajista:

  • 70 % on toiminut ylimmän johdon tehtävissä yli 10 vuotta
  • 66 % työskentelee osakeyhtiössä, 19 % pörssiyhtiössä
  • 26 % toimii toimitusjohtajana, 60 % funktiojohtajana, 9 % liiketoimintajohtajana
  • 30 % on naisia

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi