Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – Johtamistutkimus 2020 raportti

Evolv Oy yhdessä Taloustutkimuksen kanssa

Lataa raportti luettavaksesi nyt kokonaisuudessaan tästä:
EVOLV Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle Johtamistutkimus 2020

Raportin tiivistelmä

Kaksi kuukautta ennen koronaepidemian laajenemista kartoitimme Taloustutkimuksen kanssa ylimmän johdon menestystekijöitä ja johtajien näkemyksiä siitä, millaisia haasteita jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa suomalaiselle johtajalle ja päivittäiselle johtamistyölle. Tutkimukseemme vastasi 100 suomalaista johtajaa liike-elämän huipulta.

Kysyimme johtajien näkemyksiä siitä, millaisia vaatimuksia menestykseen kohdistuu johtamisen, elämänhallinnan, psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä arvojen näkökulmasta.

Tutkimuksesta nousi esille viisi tärkeää tulosta kokonaisvaltaisen johtamisen näkökulmasta:

 1. Puolet johtajista kokee jatkuvaa voimakasta stressiä
 2. Joka toinen johtaja nipistää palautumisesta ja levosta
 3. Joka neljäs johtaja epäilee jaksamistaan
 4. Liikunnalla on merkittävä vaikutus johtajan menestykseen
 5. Menestymisen perustana ovat hyvä johtaminen, vuorovaikutus ja eettisyys

‹ Takaisin juttulistaukseen

Tausta – Johtamistutkimuksen ajankohta ja pääkohderyhmä

Tutkimus toteutettiin 11/2019 – 1/2020. Tutkimukseen pääkohderyhmänä olivat Suomen 500 suurimman yrityksen johtohenkilöt. Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi 100 johtajaa ja sen lisäksi tehtiin syvähaastatteluja.

Vastaajista:

 • 93 % kuuluu johtoryhmään
 • 56 % on toiminut ylimmän johdon tehtävissä yli 10 vuotta
 • 62 % on työskennellyt nykyisessä tehtävässään alle 5 vuotta
 • 53 % työskentelee osakeyhtiössä, 30 % pörssiyhtiössä
 • 87 % on 40-60 vuotiaita
 • 25 % on naisia

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi