Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – johtamistutkimuksen 2020 päähavainnot

Nina Kurola, Minna Tervo ja Jaakko Norilo, Evolv Oy

Julkaisemme kuusiosaisen artikkelisarjan Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – johtamistutkimuksen 2020 tuloksia ja näkökulmia. Osa 1/6.

Kaksi kuukautta ennen koronaepidemian laajenemista kartoitimme Taloustutkimuksen kanssa ylimmän johdon menestystekijöitä ja johtajien näkemyksiä siitä, millaisia haasteita jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa suomalaiselle johtajalle ja päivittäiselle johtamistyölle.

Tutkimukseemme vastasi 100 suomalaista johtajaa liike-elämän huipulta. Kysyimme johtajilta, millaisia vaatimuksia menestykseen kohdistuu johtamisen, elämänhallinnan, psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä arvojen näkökulmasta.

Tuskin kukaan osasi vielä vuodenvaihteessa ennustaa, kuinka laajan ja nopeasti etenevän muutoksen kohtaamme alkukeväästä, ja jonka kanssa jokainen johtaja ja organisaatio joutuu elämään, ei pelkästään kriisivaiheen yli, vaan vielä pitkään rakentaen uutta nousua ja menestystä.

Johtaja – pidä huolta toimintakyvystäsi muutoksenkin keskellä

Toimintaympäristön ja johtamisen muutos on ollut, ja tulee olemaan, jatkuvaa ja kiihtyvää. Sitä mieltä on 60 % tutkimukseemme vastanneista johtajista. Suurimpia syitä muutokseen koetaan olevan digitalisaatio, teknologia sekä toimintaympäristön nopea kehitys.

Nyt olemme kohdanneet hyvin nopean ja arvaamattoman toimintaympäristön muutoksen, johon yhdistyy huoli yrityksen menestymisestä globaalin ja monisyisen kriisin pyörteissä, mutta myös huoli omasta ja läheisten terveydestä.

Olemme johtamisen ja elämänhallinnan kannalta aivan uudessa tilanteessa. Johtajuus ja jaksaminen joutuvat todelliseen testiin. Vaikka erinomaiset johtamistaidot ovat edelleen menestyksen ja työssä jaksamisen edellytys, ne eivät yksin riitä. Ilman hyviä psyykkisiä ja fysiologisia voimavaroja sekä vahvaa arvopohjaa ihmisten johtaminen heikkenee, päätöksenteko hämärtyy ja siten sekä tilannejohtamisen että tulevan menestyksen rakentamisen edellytykset huononevat.

Mikä on oma tilanteesi juuri nyt? Viisi tärkeää tutkimustulosta

Tutkimuksesta nousi esille viisi ajankohtaista ja tärkeää tulosta kokonaisvaltaisen johtamisen näkökulmasta:

 1. Puolet johtajista kokee jatkuvaa voimakasta stressiä
 2. Joka toinen johtaja nipistää palautumisesta ja levosta
 3. Joka neljäs johtaja epäilee jaksamistaan
 4. Liikunnalla on merkittävä vaikutus johtajan menestykseen
 5. Menestymisen perustana ovat hyvä johtaminen, vuorovaikutus, arvot ja eettisyys

Jokaisen johtajan on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään omaa tilannettaan näiden tulosten ja teemojen avulla. Kun johtajan oma toimintakyky laskee, sen heijastevaikutus näkyy organisaatiossa ja menestyksellisessä toiminnassa nopeasti. Toisaalta, samalla on tärkeä olla itselleen riittävän armollinen asettamiensa vaatimusten kanssa. Sekin on omasta hyvinvoinnista huolehtimista.

Lopuksi – haasteista selvitään

Haasteet on tehty voitettaviksi, ja koronaepidemiankin aiheuttamasta muutoksesta selvitään. Suomalainen johtaminen on huippua, kunhan myös hyvinvoinnista pidetään huoli. Samalla olemme jo rakentamassa uutta, entistä parempaa ja hyvä johtaminen on mahdollistamassa sen.

‹ Takaisin juttulistaukseen

Tausta - Johtamistutkimuksen ajankohta ja pääkohderyhmä

Tutkimus toteutettiin 11/2019 - 1/2020. Tutkimukseen pääkohderyhmänä olivat Suomen 500 suurimman yrityksen johtohenkilöt. Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi 100 johtajaa ja sen lisäksi tehtiin syvähaastatteluja.

Vastaajista:

 • 93 % kuuluu johtoryhmään
 • 56 % on toiminut ylimmän johdon tehtävissä yli 10 vuotta
 • 62 % on työskennellyt nykyisessä tehtävässään alle 5 vuotta
 • 53 % työskentelee osakeyhtiössä, 30 % pörssiyhtiössä
 • 87 % on 40-60 vuotiaita
 • 25 % on naisia

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi