Pekko Vehviläinen
Partneri
Tekniikan tohtori (TkT)

Pekko on digitaalisten terveyspalveluiden konsultti ja yrittäjä. Ensimmäisen terveysteknologian mittalaitteen, sykemittarin, hän osti vuonna 1997. Hän on käyttänyt ja tutkinut omakohtaisesti terveysteknologiaa lähes 20 vuoden ajan. Hän esiintyy julkisuudessa tittelillä Suomen mitatuin mies, ja käyttää aktiivisesti yli 30 mittalaitetta ja 130 sensoria.

Väitöskirjassaan Pekko tutki monimuuttujaista dataa ja sovelsi sen optimointiin kehittyneitä analyysimenetelmiä, kuten neuroverkkoja. Myöhemmin hän on soveltanut samoja data-analyysimenetelmiä työyhteisöiden ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tohtori Vehviläinen on kysytty esiintyjä ja hän on usein esiintynyt asiantuntijana eri medioissa Suomessa.