Susanne Valkeakari
Asiantuntijakumppani
Filosofian Maisteri (FM)

Susannen missio on oppia, miten voimme tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia yksin, vuorovaikutuksessa ja systeemeissä. Hän haluaa tuoda opit käytännönläheisesti kaikkien saataville, jotta meistä kukin voi toimia tavalla, joka vaalii sekä omaa että yhteisöjen hyvinvointia.

Kaikupohjaa hän ammentaa yli 20 vuoden kokemuksesta ihmisten ja organisaatioiden kehittämisen, kuten johtajien resilienssin sekä johtoryhmätyöskentelyn, parissa. Hän uskoo omakohtaisen oivaltamisen voimaan ja tukee koko henkilökohtaisen potentiaalin löytämistä ja käyttöönottoa. Susanne auttaa löytämään oman polun osana tiimiä ja navigoimaan merkitykselliseen päämäärään mielekkäällä tavalla.