Evolv Leadership Diamond™ keskittyy menestymisen kulmakiviin.

Varmistamme johdon pitkäaikaisen jaksamisen ja kestävän johtamisen.

Evolv Leadership Diamond™ on ensimmäinen johtamisen kehittämisen konsepti, jossa keskitytään kokonaisvaltaiseen johdon kehittämiseen liittämällä johtajan psyykkiset ja fyysiset voimavarat, kirkastetut henkilökohtaiset arvot ja johtamistyyli kiinteästi toisiinsa.

Psyykkiset voimavarat

Mielen tasapaino ja psyykkinen vahvuus ovat hyvinvoinnin ja menestyksekkään johtamisen perusta. Tämän päivän epävarmassa maailmassa optimismi ja sinnikkyys ovat tärkeämpiä ominaisuuksia kuin koskaan. Kriittisiä menestystekijöitä ovat myös vahva itsetuntemus ja -säätely sekä omien ajattelu- ja toimintamallien, käyttäytymisen ja tunteiden entistä parempi tunteminen. Henkilökohtaisten selviytymis- ja suojauskeinojen kehittäminen stressiä vastaan on välttämätöntä.

Fysiologiset voimavarat

Fysiologiset voimavarat lisäävät hyvinvointiamme ja vahvistavat kestävyyttämme haastavissa tilanteissa. Jatkuvasti muuttuva, kiireinen ja hyperverkottunut maailma haastaa kykyämme pitää huolta tärkeimmästä työkalustamme, kehostamme. Saavuttaaksemme optimaalisen balanssin ja energiatason meidän on löydettävä tapoja henkilökohtaisen hyvinvointimme ylläpitämiseen. Fyysisen kuormittumisen, levon ja palautumisen, ravinnon ja fyysisen harjoittelun on oltava tasapainossa päivittäisessä arjessamme.

Johtaminen

Johtaminen on tavoitteellista ihmisten kanssa työskentelemistä, tehokkaiden organisaatioiden rakentamista ja ongelmien ratkaisemista merkittävien tulosten saavuttamiseksi. Kuitenkin, epävarmassa ja kompleksisessa maailmassa johtamisen toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Johtajilta vaaditaan kykyä mukautua sekä muuttaa fokusta ja johtamistyyliään nopeasti. Menestyminen kaikissa eri tilanteissa edellyttää kykyä reflektoida omia vahvuuksia ja sokeita pisteitä sekä valmiutta oman johtamisen skaalan jatkuvaan kehittämiseen.

Arvot

Turbulentissa maailmassa johtajien autenttisuus on yhä tärkeämpää sekä henkilökohtaisen tasapainon että yhtiön menestymisen varmistamiseksi. Ilman selkeää ja vahvaa arvopohjaa tekojen suunta ja merkitys hämärtyvät. Työn merkityksellisyys ja arvot auttavat johtajia tekemään vaikeita päätöksiä ja seisomaan niiden takana.

Omien henkilökohtaisten arvojemme tiedostaminen ja niiden mukaan toimiminen on kaiken ydin.

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi