Palvelut

Sinulle räätälöity EVOLV-valmennusohjelma

Me tarjoamme valmennettavillemme laadukkaita johdon kokonaisvaltaisen kehittämisen ratkaisuja, jotka johtavat kestäviin tuloksiin ja mitattaviin vaikutuksiin yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Räätälöimme palvelumme jokaisen yrityksen ja valmennettavan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Palvelumme toteutetaan joko yksilö- ja ryhmävalmennuksina tai yhdistämällä molempia valmennustapoja valmennettavillemme tarpeista, mahdollisuuksista ja tavoitteista riippuen.

Johtajien henkilökohtaiset valmennusohjelmat

Johtoryhmien valmennusohjelmat

Avainhenkilöiden valmennusohjelmat

Diagnostiikka ja analyysit

Yksilöohjelmat

/

Diamond Focus

Tule tietoiseksi henkilökohtaisen timantin tilastasi. Määritä itsellesi yksi tavoite, 3 kk ohjelma

Diamond Shape

Ymmärrä itseäsi ja henkilökohtaisen timantin tilasi kokonaisvaltaisemmin. Määritä itsellesi kaksi tavoitetta, 6 kk ohjelma

Diamond Crystal

Tunne itsesi ja kehitä itseäsi jatkuvasti kokonaisvaltaisesti. Määritä itsellesi kolme tavoitetta, 9 kk ohjelma

Ryhmäohjelmat

Diamond Combi

Diamond Combi -ohjelma palvelee yksilöohjelmien lisäksi ryhmää, jonka jäseniä yksilöt ovat. Ohjelman avulla kehitetään johdonmukaisesti ryhmätoimintaa ryhmän jäsenten ominaisuudet ja yksilöohjelmat huomioiden. Ryhmän johtaminen ja vertaistuki ovat merkittävä osa ohjelmaa.

Kun haluat nostaa johtamiskapasiteettia ja parantaa elämänlaatua

JOHTAMISEN TAIDOT
– Johtaja tunnistaa menestymisen kannalta kriittiset tapahtumat omassa johtamistyössään sekä optimoi henkilökohtaisen johtamistyylinsä

PSYYKKISET VOIMAVARAT
– Johtaja tunnistaa ja optimoi henkiset voimavaransa sekä vahvistaa
itsevarmuutta ja -tuntemusta, tunneälyä sekä resilienssiä

FYSIOLOGISET VOIMAVARAT
– Johtaja tunnistaa ja optimoi fysiologiset voimavaransa tasapainottamalla fysiologisen valmiutensa, liikunnan, oikeanlaisen ravinnon ja palautumisen

ARVOT
– Johtaja tunnistaa ja tuo itselleen näkyväksi kaikkea henkilökohtaista
elämää ohjaavat arvot sekä kokee elävänsä niiden mukaisesti