Referenssit

LähiTapiola

Susa Nikula

Johtaja, ihmiset ja kulttuuri

“Yhtiöryhmämme ylimmässä johdossa sekä henkilöstöjohtoryhmässä toteutetut EVOLV-valmennusohjelmat niin yksittäisen johtajan kuin johtoryhmän osalta ylittivät hyvähenkisyydessään, vaikuttavuudessaan ja kokonaisvaltaisuudessaan odotuksemme.”

Metsä Group

Pertti Hietaniemi

Henkilöstöjohtaja

“EVOLV-valmentajatiimit tukivat merkittävän investointiprojektimme pariakymmentä avainhenkilöä kahdella puolen vuoden peräkkäisellä projektilla. Osallistujat kokivat saaneensa projektissa tärkeitä työkaluja ja tuloksia omaan hyvinvointiin, henkilökohtaiseen johtamiseen ja elämän tasapainoon.”

GOGO

Taru Vähätalo

Toimitusjohtaja

”EVOLV-valmennustiimi auttoi yritystämme johtamiskyvykkyyksiemme kohdentamisessa, tuki sukupolvenvaihdostamme ja vahvisti kokonaisvaltaisesti samalla avainhenkilöittemme hyvää elämää.”