Evolv on johdon kokonaisvaltaisen kehittämisen huippuasiantuntija.

Tarjoamme ensimmäisenä Suomessa kokonaisvaltaista yritysjohdon kehittämistä ja valmennusta. Vahvistamme asiakkaidemme johtamista sekä fysiologisia ja psyykkisiä voimavaroja arvopohjaisesti. Hyödynnämme työssämme uusinta tutkimustietoa sekä varmistamme kehityksen suunnan ja tulokset luotettavan mittaamisen ja data-analytiikan avulla.

Evolv on huhtikuussa 2019 oman alansa arvostettujen asiantuntijoiden perustama yritys. Keskitymme johtamisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Autamme asiakkaitamme menestymään liike-elämässä ja elämään merkityksellistä elämää.

Me olemme johdon kokonaisvaltaisen kehittämisen, mittaamisen ja seurannan huippuasiantuntijoita.

Tiimimme

Jaakko Norilo
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
DI

Jaakon tausta on kansainvälisessä liiketoiminnan johtamisessa. Hänellä on syvällinen ja laaja-alainen kokemus johdon konsultoinnista. Viimeisten 15 vuoden aikana hän on syventänyt osaamistaan erityisesti johdon valmentamisessa. Jaakko on aikaisemmin työskennellyt johdon suorahaussa sekä erilaisissa linjaorganisaation rooleissa Suomessa ja ulkomailla.

Lue lisää

Saara Remes
Asiantuntijakumppani
KM
Psykoterapeutti

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.”
― Aristotle

Viisaat johtajat haluavat oppia tuntemaan itsensä paremmin, sillä onnistumisen eväät ja esteet löytyvät pohjimmiltaan itsestä. Saaran erityisosaamista on auttaa arvostavalla tavalla jokaista asiakastaan löytämään yksilölliset psyykkiset voimavaransa ja ennen kaikkea– ottamaan ne käyttöön. Monipuolinen psyykkisten resurssien käyttö edistää henkistä hyvinvointiamme ja sillä vahva merkitys myös fyysisen aktiivisuuden edistäjänä. Tasapaino näiden kahden välillä ennustaa hyvää suorituskykyä.

Lue lisää

Tero Knuutila
Asiantuntijakumppani
Liikunta- ja hyvinvointivalmentaja
KTM

Teron kiinnostuksen alueet ovat liiketoiminnassa, liikuntafysiologiassa, sekä valmentamisessa.

Teron ammatillisena intohimona on kehittää työyhteisöissä niiden organisaatiokulttuuria ja tekemistä siten, että nämä tukevat ammattilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisäävät organisaation voimavaroja, ja tuovat työyhteisöön niin kustannussäästöjä kuin kasvupohjaa.

Lue lisää

Pekka Pulkkinen
Asiantuntijakumppani

Pekka on liikunnan, hyvinvoinnin ja palautumisen asiantuntija.

Hänellä on vankka kokemus fyysisen kunnon merkityksestä työssä jaksamiseen ja sen vaikutuksesta hyvän liiketoiminnan tuloksen tekemiseen.

”Kuunteleminen, analysointi, tilanteen haltuunotto ja ratkaisuvaihtoehtojen antaminen ovat keskeisiä asioita työskennellessäni erilaisten ihmisten kanssa” Pekka kertoo.

Lue lisää

Kirsi Valto
Asiantuntijakumppani
KM
Työnohjaaja, lyhytterapeutti

Se mikä tapahtuu yksilössä, tapahtuu myös yhteisössä. Ja päinvastoin.
Jokainen meistä on oma systeeminsä ja vaikutamme monella tapaa toisiimme muodostaen isomman systeemin. Kokonaisvaltaisessa kasvussa ja kehittymisessä on kysymys näiden yhteyksien ymmärtämisestä ja niihin vaikuttamisesta. Niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Kirsin työn suola ovat erilaiset ihmiset. Työn motivaattorina on halu olla mukana rakentamassa parempaa työelämää yhdessä asiakkaiden ja kollegoiden kanssa.

Lue lisää

Liselotte Labbas
Asiantuntijakumppani
VTM, KM
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja työyhteisösovittelija

Mitä ajattelemme, tunnemme ja teemme vaikuttaa kanssaihmisiimme. Viestimme jatkuvasti sanallisesti ja ei sanallisesti, tietoisesti tai ei. Kommunikointi on vaikeaa, mutta onnistuessaan se avaa uusia maailmoja.

Liselotte auttaa ihmisiä kirkastamaan ajatuksiaan sekä selvittämään tunteitaan ja näin voimaan paremmin itsensä, mutta myös toisten kanssa, kotona ja työpaikalla.

Lue lisää

Johanna Väänänen
Asiantuntijakumppani
Liikunnanohjaaja, Työhyvinvointivalmentaja
Ratkaisukeskeinen Coach ja Lyhytterapeutti

Johanna on liikunta- ja hyvinvointialan moniottelija yli 20 vuoden kokemuksella. Intohimona on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Haluan auttaa ihmisiä löytämään omat voimavaransa ja saamaan itsensä balanssiin niin fyysisesti kuin henkisesti. Pienillä muutoksilla voidaan saavuttaa isoja muutoksia. Kun ihminen voi hyvin jokaisella osa-alueella hän on yritykselle myös kultakimpale.

Lue lisää

Anna Lohman
Asiantuntijakumppani
PsM Organisaatiopsykologi
KTM

Anna on johdon psyykkinen valmentaja, joka nauttii auttaessaan asiakkaitaan loistamaan. Annalla on pitkä kokemus työ- ja organisaatiopsykologina, sekä työkalupakissa ekonomin, työnohjaajan ja organisaatiokonsultin välineet, joista hän valitsee tilanteeseen parhaiten sopivia.

Lue lisää

Neuvonantajamme

Taavi Heikkilä
Advisor
KTM

Vuorineuvos Taavi Heikkilällä on yli 30 vuoden kokemus kaupan ja palveluiden alalta, sen eri johtotehtävistä. Hän on tunnettu erityisesti työhyvinvoinnin kehittäjänä ja vankkumattomana tukijana ymmärtäen sen merkityksen organisaation asiakaspalveluun, jaksamiseen ja houkuttelevuuteen.

Lue lisää

Teemu Suila
Advisor
DI

Teemulla on yli 25 vuoden kokemus monimutkaisten liiketoimintahaasteiden johtamisesta lukuisilla eri toimialoilla maailmanlaajuisesti. Hänen kykynsä yhdistää systeemitason strateginen ymmärrys pedagogiseen menestyshakuiseen johtamiseen on erittäin arvostettua kansainvälisessä liike-elämässä.

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi