Jaakko Norilo
Jaakko Norilo
Arvot ja johtaminen

Jaakko on EVOLV Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hänen taustansa on kansainvälisessä liikkeenjohdossa ja johdon konsultoinnissa. Jaakon osaamisen ydin johtavana konsulttina, neuvonantajana ja coachina on johtamisen ja johtajien ymmärtäminen. Osaamista hyödynnetään johdon arvioinneissa sekä johdon suorahakurekrytoinneissa ja johtamisen kehittämisessä. Menestyksellisen liiketoiminnan tekevät ihmiset.

Miksi olen hyvä valmentaja?

Asenteeni on positiivinen, ratkaisukeskeinen ja palveluhenkinen. Olen inspiroiva ja suoraan asiaan menevä tasavertaisesti johtava yhteistyökumppani, jonka ammattitaito, vahva läsnäolo ja aktiivinen vuorovaikutteisuus saavat aikaan tavoiteltua vaikuttavuutta.