Kirsi Valto
Kirsi Valto
Psyykkiset voimavarat

Se mikä tapahtuu yksilössä, tapahtuu myös yhteisössä. Ja päinvastoin.
Jokainen meistä on oma systeeminsä ja vaikutamme monella tapaa toisiimme muodostaen isomman systeemin. Kokonaisvaltaisessa kasvussa ja kehittymisessä on kysymys näiden yhteyksien ymmärtämisestä ja niihin vaikuttamisesta. Niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Kirsin työn suola ovat erilaiset ihmiset. Työn motivaattorina on halu olla mukana rakentamassa parempaa työelämää yhdessä asiakkaiden ja kollegoiden kanssa.

Miksi olen hyvä valmentaja?

Minulla on monipuolinen 30 -vuotinen ura HR:n ja henkilöstöjohtamisen parissa. Sekä kädet savessa käytännön työssä että ulkopuolisena valmentajana. Nykyään teen töitä eri toimialojen johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta heidän (työ)arkensa olisi entistä sujuvampaa ja parempaa.Ammattitaitoni on asiakkaita kuunnellen auttaa löytämään parhaat ratkaisun avaimet kulloiseenkin tilanteeseen. Saan palautetta empaattisesta ja samalla rohkeasta työotteestaan. Oivallutan asiakkaita katsomaan asioita useista eri näkökulmista.