Marjukka Laurola
Marjukka Laurola
Psyykkiset voimavarat

Marjukka on pitkän linjan organisaatiopsykologi, joka toimii johtamisen ja työyhteisöjen tukena monissa rooleissa organisaatioiden kehittäjänä, työnohjaajana, valmentajana ja palvelumuotoilijana. Marjukan ydinosaamista on syvällinen ryhmädynamiikan ymmärrys, systeeminen lähestymistapa sekä luovuuden parissa työskentely. Erityisosaamista Marjukalle on kertynyt IT-ja teknologiamaailmasta, finanssialasta ja luovien alojen organisaatioista.

Miksi olen hyvä valmentaja?

Valmentajana minua pidetään energisoivana ja lämpimänä, ihmisyyden syvimpiä tasoja puhuttelevana. Levollinen läsnäolo ja kontekstiäly kantavat hankalissakin tilanteissa. Minulla on kyky nähdä yksilön, yhteisön ja organisaation potentiaali ja auttaa saamaan se laajamittaisesti käyttöön. Työskentelyotteessani vankka teoriatausta ja systeeminen ajattelu nivoutuvat vahvaan intuitioon ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen ihmisten hyvinvoinnista.