Saara Remes
Saara Remes
Psyykkiset voimavarat

Viisaat johtajat haluavat oppia tuntemaan itsensä paremmin, sillä onnistumisen eväät ja esteet löytyvät pohjimmiltaan itsestä. Saaran erityisosaamista on auttaa arvostavalla tavalla jokaista asiakastaan löytämään yksilölliset psyykkiset voimavaransa ja ennen kaikkea– ottamaan ne käyttöön. Monipuolinen psyykkisten resurssien käyttö edistää henkistä hyvinvointiamme ja sillä vahva merkitys myös fyysisen aktiivisuuden edistäjänä. Tasapaino näiden kahden välillä ennustaa hyvää suorituskykyä.

Miksi olen hyvä valmentaja?

Olen erikoistunut työ- ja organisaatiopsykologiaan ja työskennellyt yli kymmenen vuotta tutkijana & projektipäällikkönä Teknillisessä korkeakoulussa. Sen jälkeen useita vuosia johtamis- ja esihenkilövalmennuksiin erikoistuneessa konsulttiyrityksessä. Työotteeni pohjautuu tieteellisiin tutkimuksiin ja on mallinnettu helposti sovellettavalle tasolle. Puhun vakavista asioista unohtamatta pilkettä silmäkulmassa ja saa– vuodesta toiseen– loistavat asiakaspalautteet.